Roger är sedan en tid tillbaka styrelseordförande i Städkompetens. Från 1 september kommer han att ersätta Mats Koivusalo som är ägaren. Han kommer representera ägaren och kommer att arbeta med varierande uppgifter. Men i huvudsak med övergripande  organisationsstruktur och bolagsfrågor. Mats kommer kliva av från sista september 2020 som anställd säljare, men kommer fortsätta sitt arbete inom styrelsen tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.

Roger kommer närmast som chef på MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap). Han har jobbat många år som VD i olika bolag bl.a. inom hotell- och restaurang inkl. stor erfarenhet inom lokalvårdsområdet.