Sandra Georgsson har börjat igen efter sin mammaledighet. Hon kommer arbetsledare och ansvara för Vakin, Umeå Energi, Länsstyrelsen m.fl.

Sandra Georgsson has started again after her maternity leave. She will supervise and be responsible for Vakin, Umeå Energi, Länsstyrelsen etc.