Vår organisation

Vi tror att vi kan göra skillnad! Genom att ständigt undersöka och identifiera vilka behov vi har kan vi erbjuda jobb till flertalet arbetssökande. Vi har fungerat som praktikplats, språngbräda och fast arbetsgivare för över 500 personer! Hos oss gör vi inte skillnad på människa och människa. Vi tycker att alla är lika mycket värda oavsett vad man gör, vem man är och var man kan tänkas vara på väg i framtiden.

Vi har ständig fokus på utveckling och ställer krav på våra anställda när det kommer till prestation och medverkande, vilket gäller alla oavsett befattning och arbetsform. Vi utgår alltid utifrån målsättningen att vi under tiden vi arbetar ska vårda om våra medarbetare. Inte bara genom arbetsmiljöarbete, utan även miljö- och avfallsarbete. Vi vill alltid erbjuda kunden snabb, flexibel och kvalitativ service. Detta är det vi jobbar för varje dag!

”Hos oss ska alla känna sig trygga, vare sig man är kund eller medarbetare. Med tydligt ledarskap och genuin omtanke kan vi utvecklas som arbetsgivare, och bara genom egenutveckling kan vi stärka vårt varumärke.”

Våra nyckelord

Samverkan

Vi ska alltid eftersträva samspel och gemensamt ansvar i vårt arbete. Ingen skall stå ensam, utan alla är vi skyldiga att tillsammans lösa eventuella problem och anstränga sig för att dra sitt strå till stacken.

Förståelse

För att vi ska kunna jobba tillsammans måste vi försöka förstå varandra. Vi kommer inte alltid tycka samma sak, och det ska vi se som en styrka. Är vi olika så kan vi ta oss framåt! Förstår vi inte, så frågar vi. Förstår vi fortfarande inte, så får vi acceptera våra olikheter!

Respekt

Hos oss är det viktigt att behandla alla med respekt och omtanke. Som det står i vår värdegrund är alla lika mycket värda, och vi skall alltid agera efter den inställningen.

Mångfald

Vi strävar efter mångfald inom vår verksamhet. Vi tror att vi genom mångfald uppnår lönsamhet. Mångfald föder innovation och kreativitet som gör att vi blir bättre som orgnaisation.

Flexibilitet

Vi vill arbeta anpassningsbart. Vi vill vara lösningseffektiva och produktiva, utan att göra avkall på vårt bemötande gentemot varandra. Vi skall vara öppna för nya lösningar, och nya sätt att se på saken. Tillsammans når vi längre!

Målsättning

Vårt mål är att som organisation arbeta både effektivt och funktionellt, med stora ambitioner för framtiden! Vi tror att med hjälp av tydliga policys och handlingsplaner, blir det enklare att göra rätt.

Förändring och utveckling

Det krävs mycket arbete för att skapa en fungerande organisationsstruktur. Vi tror att vi genom tydligt ledarskap och gott samarbete kan utvecklas till det bättre. Det är viktigt för oss att inte vara rädda för förändring, utan testar gärna nya sätt att arbeta på! Hos oss är därför varje människa värdefull och betydande då vi gärna tar in nya idéer och förslag så att organisationen ska kunna stärkas ytterligare.