Våra certifieringar

Det finns flera olika ISO standarder (International Organization for Standardization) och de består av både certifieringar och rekommendationer.

ISO 9001 är en kvalitetscertifiering och är den internationellt erkända standarden för Ledningssystem inom Kvalitet (QMS). Den förser oss med ett ramverk och ett antal principer. ISO 9001 säkerställer styrningen av affärsaktiviteterna för att konsekvent uppnå kundtillfredsställelse.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem. I Sverige är idag mer än 4000 företag och organisationer ISO 14001 certifierade, i världen med över 111 000 certifierade organisationer i 138 länder. ISO 14001 är den internationella standarden för ledningssystem inom miljö och är det mest använda miljöledningssystemet. ISO 14001 är det viktigaste ledningssystemet för miljö, som specificerar kraven för formulering och underhåll av ett miljöledningssystem. Det krävs tre grundläggande åtaganden i en miljöpolicy för att uppfylla kraven i ISO 14001.

  • förebyggande av förorening
  • lagefterlevnad
  • ständig förbättring av miljöledningssystemet

Dessa åtaganden hjälper till att driva förbättringarna i hela miljöarbetet.

ISO 9001-14001 kvalitetscertifiering